HAKKIMIZDA

  

        EVRENSEKİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ‘’Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’’ kapsamında Kırklareli ve Tekirdağ İllerindeki mevcut sanayi yapılaşmalarının olduğu bölgelerde Islah Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulması planlanmıştır. Bu sebeple Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Evrensekiz Beldesi sınırları içerisinde özellikle D-100 Karayolu’na sınır olarak yapılaşan ve üretime geçen sanayi tesislerinin olduğu yaklaşık 212 ha büyüklüğündeki alan 2014 yılının Mayıs ayında ‘’Evrensekiz Islah Organize Sanayi Bölgesi’’ unvanı ile 298 sicil numarasını alarak Bakanlıkça tescil edilmiştir. Bölgenin ıslah şartlarını tamamlamasına müteakip 15.02.2018 tarihinde Bakanlıkça ıslah statüsü kaldırılmış ve ‘’Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi’’ unvanı ile Karma OSB yapısında faaliyetlerine devam etmektedir.

Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi konum olarak Trakya Bölgesinin ortasında kalmakta olup kentsel ve lojistik alanlara uzaklığı ile dikkat çekmektedir.

Lüleburgaz İlçesine uzaklık: 10Km

Çorlu İlçesine uzaklık: 35Km

Çorlu havalimanına uzaklık: 50Km

İstanbul havalimanına uzaklık: 135Km

Akport Tekirdağ Limanına uzaklık: 55Km

Dereköy sınır kapısına uzaklık: 107Km

Kapıkule sınır kapısına uzaklık: 117Km

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Lojistik İstasyon: 12Km (İnşaat safhasında)

Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi’nde Gıda, Tekstil, Kimya, Tütün, Kağıt, Geri Dönüşüm, Elektrikli Ev Aletleri sektörlerinde 12 adet büyük ölçekli sanayi tesisi faaliyettedir. Söz konusu tesisler yıllık olarak yaklaşık 500 milyon$ ciro ile Ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır.

Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki boş sanayi parsellerine gelecek yeni yatırımlar ile Bölgesinde büyüyen ve gelişen bir OSB olma yolunda ilerlemektedir.